#142 Jag är mitt ibland er som er tjänare

#142 Jag är mitt ibland er som er tjänare